IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

REGISTER VELJAVNIH CERTIFIKATOV NA HARMONIZIRANEM PODROČJU

(gradbeni proizvodi, za katere velja Uredba (EU) št. 305/2011 in harmonizirani EN produktni standardi)

  Poglej register veljavnih certifikatov na neharmoniziranem področju

Štev. certifikata
Status certifikata

Proizvajalec: - ime, naslov
- proizvodni obrat
- gradbeni proizvod

Datum prve izdaje
Datum veljavne izdaje

Opis(PDF)

1374-CPR-10-A

Nikotrans & Begrad d.o.o.
Savska loka 23, 4000 Kranj
proizvodni obrat:Savska loka 23, 4000 Kranj

Datum prve izdaje:
28.08.2004
Datum veljavne izdaje:
28.09.2020

status certifikata
VELJAVEN

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008

Datum veljavne priloge:
28.09.2020

 

1374-CPR-12-A

Gradbeništvo Aleš Zuza s.p.
Poljubinj 96, 5220 Tolmin
proizvodni obrat: Poljubinj 96, 5220 Tolmin

Datum prve izdaje
04.02.2005

status certifikata
VELJAVEN

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242: 2002+A1 :2007

Datum veljavne izdaje: 01.06.2020

 

1374-CPR-27-A

RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
Rudarska 6, 3320 Velenje
proizvodni obrat: Paka b.š., 3320 Velenje

Datum prve izdaje:
10.01.2005

status certifikata
VELJAVEN

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za malte: EN 13139:2002 in EN 13129:2002/AC:2004
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242:2002+ A1: 2007
Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine: EN 13043:2002 in EN 13043:2002 /AC:2004
Kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih: EN 13383-1:2002 in EN 13383-1:2002/AC 2004

Datum veljavne izdaje: 26.10.2020  

1374-CPR-30-A

Zuprom prevozi in trgovina d.o.o.
Poljubinj 96A, 5220 Tolmin
proizvodni obrat: Poljubinj 96A, 5220 Tolmin

Datum prve izdaje: 26.04.2005

status certifikata
VELJAVEN

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242:   2003+A1: 2008

Datum veljavne izdaje: 20.05.2019  

1374-CPR-51-Z

Miltex d.o.o.
Tepanje 59, 3210 Slovenske Konjice
proizvodni obrat: Tepanje 59, 3210 Slovenske Konjice

Datum prve izdaje: 23.12.2016

status certifikata
VELJAVEN

Betonski zidaki: EN 771-3:2011+A1:2015

Datum veljavne izdaje: 12.12.2018  

1374-CPR-56-Z

Leier-Leitl d.o.o.
Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin
proizvodni obrat: Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin

Datum prve izdaje: 15.02.2008

status certifikata
VELJAVEN

Opečni zidaki: EN 771-1:2011+A1:2015

Datum veljavne izdaje: 14.06.2019  

1374-CPR-61-Z (izdaja 7)

Cementninarstvo Metod Pučnik s.p.
Novo Tepanje 22, 3210 Slovenske Konjice
proizvodni obrat: Novo Tepanje 22, 3210 Slovenske Konjice

Datum prve izdaje: 26.12.2006

status certifikata
VELJAVEN

Betonski zidaki: EN 771-3:2011+A1:2015

Datum veljavne izdaje: 19.07.2021  

1374-CPR-65-A

AGM Pungerčar d.o.o.
Malkovec 1b, 8295 Tržišče
proizvodni obrat: Malkovec 1b, 8295 Tržišče

Datum prve izdaje: 04.04.2008

status certifikata
VELJAVEN

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242:2002+A1:2007

Datum veljavne izdaje: 01.06.2020  

1374-CPR-72-L

Pomgrad, gradbeno podjetje d.d.
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

proizvodni obrat:
POMGRAD d.d., DE ABI, Lipovci 250A, 9231 Beltinci

Datum prve izdaje: 28.07.2008

status certifikata
VELJAVEN

Montažni betonski izdelki:
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225:2013
- Elementi za temeljenje: EN 14991: 2007
- Stenski elementi: EN 14992: 2007+A1:2012
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2012
– Etažne plošče za etažne sisteme: EN 13747:2005+A2:2010

Datum veljavne izdaje: 23.04.2019  

1374-CPR-86-L

GRO-DIP d.o.o.
Dobriška vas 7, 3210 Slovenske Konjice

proizvodni obrat: Dobriška vas 7, 3210 Slovenske Konjice
Datum prve izdaje: 16.09.2010

status certifikata
VELJAVEN

Montažni betonski izdelki:
Hlevske gredice: EN 12737:2004+A1:2007

Datum veljavne izdaje: 19.10.2020  

1374-CPR-97-L

Leier-Leitl d.o.o.,
Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin

proizvodni obrat: Zagrebačka 89, HR-42204 Turčin
Datum prve izdaje: 28.11.2011

status certifikata
VELJAVEN

Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil – keramična polnila - EN 15037-3:2009+A1:2011

Datum veljavne izdaje: 14.06.2019  

1374-CPR-105-SVZ

Delta Bloc International GmbH,
Industriestraβe 28, A-2601 Sollenau
and
Delta Bloc UK Ltd.,
Unit 1 Allerton Bywater Network Centre, Letchmire Road, Allerton Bywater, Castleford, WF10 2DB, United Kingdom

Proizvodne enote:
Eurovia Beton GmbH, Caputher Chaussee 1A,
14552 Michendorf, Germany,
Lagan Construction Group, Rosemount House, 21-23 Sydenham Road, Belfast BT3 9HA, United Kingdom
Extrudakerb (Maltby Engineering) Ltd, Denaby Lane Industrial Estate, Old Denaby, Doncaster, DN12 4JJ, United Kingdom DELTA BLOC International GmbH, Industriestraβe 28, 2601 Sollenau, Austria

Datum prve izdaje: 20.06.2014

status certifikata
VELJAVEN

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne izdaje: 01.10.2019  

1374-CPR-108-A

Gradbeništvo Kuster d.o.o.,
Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec

proizvodni obrat: Separacija, Sveti Vid, 2367 Vuzenica
Datum prve izdaje: 16.05.2014

status certifikata
VELJAVEN

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih za gradnjo cest: EN 13242:2002+A1:2007

Datum veljavne izdaje: 01.06.2020  

1374-CPR-110-A  

Beton Plus d.o.o.,
Savska cesta 29, 4240 Radovljica

proizvodni obrat: Graben, 4240 Radovljica
Datum prve izdaje: 03.09.2014

status certifikata
VELJAVEN

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008

Datum veljavne izdaje: 01.10.2019  

1374-CPR-112-A  

Kostak d.d.,
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

proizvodni obrat: Gramoznica Stari grad Krško, Stari grad 3b, 8270 Krško
Datum prve izdaje: 11.12.2014

status certifikata
VELJAVEN

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242: 2002+A1: 2007

Datum veljavne izdaje: 16.04.2021  

1374-CPR-114-L  

G.T.D. »Tehna« d.o.o. Gračanica,
Donja Lohinja b.b., BA 75320 Gračanica

proizvodni obrat: Donja Lohinja b.b., BA 75320 Gračanica
Datum prve izdaje: 31.12.2014

status certifikata
VELJAVEN

Montažni betonski izdelki:
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225:2013
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2012
- Elementi za temeljenje: EN 14991:2007

Datum veljavne izdaje: 10.11.2020  

1374-CPR-116-L

Širbegović inženjering d.o.o.,
Branilaca grada b.b., BA-75320 Gračanica
proizvodni obrat: Branilaca grada b.b., BA-75320 Gračanica

Datum prve izdaje: 20.04.2015

status certifikata
VELJAVEN

Montažni betonski izdelki:
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225:2013
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2011
– Elementi za temeljenje: EN 14991:2007
– Stenski elementi: EN 14992: 2007+A1:2012

Datum veljavne izdaje: 28.01.2020  

1374-CPR-118-A
(izdaja 4)

ŠUŠTAR TRANS, Prevozništvo in težka gradbena
mehanizacija d.o.o.,

Golišče 60, 1281 Kresnice
proizvodni obrat: Separacija ob Savi, Obvozna cesta 80, 1210 Ljubljana - Šentvid

Datum prve izdaje: 05.06.2015

status certifikata
VELJAVEN

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1: 2008
Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine: EN 13043:2002 in EN 13043:2002/AC:2004

Datum veljavne izdaje: 07.07.2021  

1374-CPR-122-L

Tehno beton d.o.o.,
Donja Lohinja b.b., BA 75320 Gračanica
proizvodni obrat: Donja Lohinja b.b., BA 75320 Gračanica

Datum prve izdaje: 29.05.2016

status certifikata
VELJAVEN

Montažni betonski izdelki:
Stebri in drogovi: EN 12843: 2004

Datum veljavne izdaje: 07.05.2021  

1374-CPR-123-L

Baupartner d.o.o.,
Ul. Termoelektrana b.b., BA-75300 Lukavac
proizvodni obrat: Ul. Termoelektrana b.b., BA-75300 Lukavac

Datum prve izdaje: 28.07.2016

status certifikata
VELJAVEN

Montažni betonski izdelki:
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2011
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225:2013
– Etažne plošče za etažne sisteme: EN 13747:2005+A2:2010
- Elementi za temeljenje: EN 14991: 2007
- Stenski elementi: EN 14992: 2007+A1:2012
- Votle plošče: EN 1168:2005+A3:2011

Datum veljavne izdaje: 10.03.2021  

1374-CPR-125-L

Gradmond d.o.o.,
Donje Ledenice b.b., BA-76250 Gradačac
proizvodni obrat: Donje Ledenice b.b., BA-76250 Gradačac

Datum prve izdaje: 22.11.2016

status certifikata
VELJAVEN

Montažni betonski izdelki:
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2012
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225:2013
– Etažne plošče za etažne sisteme: EN 13747:2005+A2:2010
- Elementi za temeljenje: EN 14991: 2007
- Stenski elementi: EN 14992: 2007+A1:2012

Datum veljavne izdaje: 07.05.2021  

1374-CPR-128-L

Mucić & Co. d.o.o.,
Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški
proizvodni obrat: Put za Međugorje b.b., BA-88320 Ljubuški

Datum prve izdaje: 06.12.2016

status certifikata
VELJAVEN

Montažni betonski izdelki:
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2011
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225:2013
– Etažne plošče za etažne sisteme: EN 13747:2005+A2:2010
- Votle plošče: EN 1168:2005+A3:2011
- Stenski elementi: EN 14992:2007+A1:2012

Datum veljavne izdaje: 08.05.2019  

1374-CPR-129-L (izdaja 4)

Palace d.o.o.,
Planinska 13 a, HR-10000 Zagreb
proizvodni obrat: Sveta Helena 168, HR-10382 Donja Zelina

Datum prve izdaje: 02.02.2017

status certifikata
VELJAVEN

Montažni betonski izdelki:
- Rebraste etažne plošče: EN 13224:2011
- Linijski konstrukcijski elementi: EN 13225: 2013
- Specialni strešni elementi: EN 13693:2004 +A1:2009 
- Etažne plošče za etažne sisteme: EN 13747: 2005+A2:2010
- Stenski elementi: EN 14992:2007+A1:2012

Datum veljavne izdaje: 13.07.2021  

1374-CPR-131-A

Silva Bračko s.p.,
Plintovec 14, 2201 Zgornja Kungota
proizvodni obrat: Gramoznica Bračko Bezena, Bezena 69d, 2342 Ruše

Datum prve izdaje: 03.07.2017

status certifikata
VELJAVEN

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242: 2002+A1: 2007

Datum veljavne izdaje: 01.06.2020  

1374-CPR-135-SVZ

DELTABLOC, varnostne in protihrupne ograje d.o.o.,
Kroška ulica 58, SI-9000 Murska Sobota
proizvodni obrat: Pomgrad d.d., DE ABI, Lipovci 250A, 9231 Beltinci

Datum prve izdaje: 07.05.2018

status certifikata
VELJAVEN

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne izdaje: 20.11.2020  

1374-CPR-137-SVZ

DELTABLOC, varnostne in protihrupne ograje d.o.o.,
Kroška ulica 58, SI-9000 Murska Sobota
proizvodni obrat: Kolektor CPG d.o.o. Tovarniška cesta 23, 5270 Ajdovščina

Datum prve izdaje: 23.05.2018

status certifikata
VELJAVEN

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil:  EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne izdaje: 20.11.2020  

1374-CPR-141-L

PD "Elektroizgradnja Bajina Bašta" A.D.,
Ulica Milenka Topalovića 92, 31250 Bajina Bašta, Srbija
production place: Ulica Milenka Topalovića 92, 31250 Bajina Bašta, Srbija

Datum prve izdaje: 10.10.2019

status certifikata
VELJAVEN

Montažni betonski izdelki:
Stebri in drogovi: EN 12843: 2004

Datum veljavne izdaje: 10.10.2019  

1374-CPR-142-A

S-Prom Tehnika d.o.o.. PE Trbovlje,
Vodenska cesta 49, 1420 Trbovlje
proizvodni obrat: Kamnolom Plesko, 1420 Trbovlje

Datum prve izdaje: 12.11.2019

status certifikata
VELJAVEN

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242: 2002+A1: 2007

Datum veljavne izdaje: 02.10.2020  

1374-CPR-143-SVZ

DELTABLOC, varnostne in protihrupne ograje d.o.o.,
Kroška ulica 58, SI-9000 Murska Sobota
Proizvodni obrat: CGP d.d., IGM, Velika vas 62a, SI-8273 Leskovec pri Krškem

Datum prve izdaje: 12.08.2019

status certifikata
VELJAVEN

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne izdaje: 20.11.2020  

1374-CPR-144-SVZ

Extrudakerb (Maltby Engineering) Limited,
Denaby Lane Industrial Estate, Old Denaby, Doncaster, South Yorkshire, DN12 4JJ, United Kingdom
Proizvodni obrat: Extrudakerb (Maltby Engineering) Limited Denaby Lane Industrial Estate, Old Denaby, Doncaster, South Yorkshire, DN12 4JJ, United Kingdom

Datum prve izdaje: 27.11.2019

status certifikata
VELJAVEN

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne izdaje: 12.04.2020  

1374-CPR-145-SVZ

Entrepisos Lima SAC,
Av Atocongo 2440 Villa Maria del Triunfo, Lima, Peru
Proizvodni obrat: Entrepisos Lima SAC, Av Atocongo 2440 Villa Maria del Triunfo, Lima, Peru

Datum prve izdaje: 20.04.2019

status certifikata
VELJAVEN

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne izdaje: 20.04.2020  

1374-CPR-146-SVZ

Petrič d.o.o.,
Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina
Proizvodni obrat: Franz Oberndorfer GmbH & Co KG, Klagenfurter Straβe 44, A-9100 Völkermarkt,

Proizvodni obrat: Franz Oberndorfer GmbH & Co KG, St. Pöltner Straße 117, A-3130 Herzogenburg

Datum prve izdaje: 20.02.2020

status certifikata
VELJAVEN

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil:  EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne izdaje: 17.04.2020  

1374-CPR-147-A

Avtoprevozništvo Robert Žagar s.p.,
Žaga 41, 5224 Srpenica
Proizvodni obrat: Deponija Srpenica

Datum prve izdaje: 12.05.2020

status certifikata
VELJAVEN

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242: 2002+A1: 2007

Datum veljavne izdaje: 01.06.2020  

1374-CPR-148-A

Žiher d.o.o.,
Moškanjci 1g, 2272 Gorišnica
Proizvodni obrat: Gramoznica Jurkovec

Datum prve izdaje: 19.05.2020

status certifikata
VELJAVEN

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za nevezane in hidravljično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest: EN 13242:2002+ A1:2007

Datum veljavne izdaje: 29.11.2020  

1374-CPR-153-A

Dujardin d.o.o.
Puhova ulica 23, 2250 Ptuj
proizvodni obrat: Gramoznica Prepolje, 2205 Starše

Datum prve izdaje: 31.05.2021

status certifikata
VELJAVEN

Agregati za beton: EN 12620:2002+A1:2008

Datum veljavne izdaje: 31.05.2021  

1374-CPR-156-SVZ

Petrič d.o.o.
Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina
proizvodni obrat: Kolektor CPG, Tovarniška cesta 23, 5270 Ajdovščina

Datum prve izdaje: 23.06.2021

status certifikata
VELJAVEN

Betonske varnostne ograje - Sistemi za zadrževanje vozil: EN 1317-5:2007+A2:2012/ AC:2012

Datum veljavne izdaje: 23.06.2021