IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

Novosti akreditacije, 06.01.2020

Preskusni laboratorij je IRMA je akreditiran od javnega zavoda Slovenska akreditacija po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2017 za preskušanje betonov, agregatov, malt, betonskih in opečnih proizvodov, zidakov in materialov in sistemov za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij, akreditacijska listina št. LP-008 z dne dne 17.12.2019 (datum prve izdaje akreditacijske listine 07.07.2000).
Certifikacijski organ IRMA je akreditiran od javnega zavoda Slovenska akreditacija po standardu SIST EN ISO / IEC 17065:2012 za izvajanje certificiranja skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje betona, agregatov, opečnih in betonskih zidakov in malt za zidanje, akreditacijska listina št. CP-004 z dne 07.10.2016 (datum prve izdaje akreditacijske listine 27.12.2005).

Certifikacijski organ je za harmonizirano področje akreditiran skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011, za neharmonizirano področje (beton) pa skladno z zakonom o gradbenih proizvodih ZGPro-1.

Imenovanja

Imenovanja IRMA za certifikacijski organ so navedena na strani Certifikacijski organ.


Spremembe naših strani, 06.01.2020

Preskusni laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s fleksibilnim obsegom preskusnih metod. Ker pri fleksibilnih obsegih vsi podatki niso opredeljeni v akreditacijski listini, je naloga akreditiranega organa, da obvladuje te podatke in o aktualnem stanju preskusnih standardov obvešča uporabnike in druge zainteresirane. Natančne podatke o preskusnih metodah dobite na naši spletni strani z naslovom SEZNAM AKREDITIRANIH METOD V PRESKUSNEM LABORATORIJU IRMA (LP-008).


Certifikacijski organ je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s fleksibilnim obsegom samo za neharmonizirano področje betoni, za harmonizirano področje pa ima akreditacija za namen priglasitve fiksni obseg. Natančne podatke o akreditiranih certifikacijskih postopkih dobite na naši spletni strani z naslovom SEZNAM AKREDITIRANIH CERTIFIKACIJSKIH POSTOPKOV V CERTIFIKACIJSKEM ORGANU IRMA (CP-004)

Dogodki 2019

26. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH:
PROJEKTIRANJE MIKROARMIRANIH BETONSKIH KONSTRUKCIJ IN NJIHOVE APLIKACIJE

DESIGN OF FIBER REINFORCED CONCRETE STRUCTIONS AND THEIR APPLICATIONS

  • 26. slovenski kolokvij o betonih, ki ga bo Inštitut IRMA organiziral 16. maj 2019 v Ljubljani

Več informacij najdete TUKAJ !

 


Dogodki 2018

25. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH:
Betoni z  izboljšanimi lastnostni

  • 25. slovenski kolokvij o betonih, ki ga bo Inštitut IRMA organiziral 4. junija 2018 v Ljubljani

Več informacij najdete TUKAJ !

 


Dogodki 2017

24. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH:
Opaži betonskih konstrukcij

  • 24. slovenski kolokvij o betonih, ki ga je Inštitut IRMA organiziral 25. maja 2017 v Ljubljani

Dogodki 2016

23. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH:
Betoni visokih trdnosti

  • 23. slovenski kolokvij o betonih, ki ga je Inštitut IRMA organiziral 25. maja 2016 v Ljubljani

Dogodki 2015

22. SLOVENSKI KOLOKVIJ O BETONIH:
Uporaba mineralnih dodatkov v cementu in/ali betonu

  • 22. slovenski kolokvij o betonih, ki ga je Inštitut IRMA organiziral 27. maja 2015 v Ljubljani

Akreditacije 

Preskusni laboratorij je IRMA je akreditiran od javnega zavoda Slovenska akreditacija po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2005 za preskušanje betonov, agregatov, malt, betonskih in opečnih proizvodov, zidakov in materialov in sistemov za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij, akreditacijska listina št. LP-008 z dne dne 10.10.2016 (datum prve izdaje akreditacijske listine 07.07.2000).
Certifikacijski organ IRMA je akreditiran od javnega zavoda Slovenska akreditacija po standardu SIST EN ISO / IEC 17065:2012 za izvajanje certificiranja skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje betona, agregatov, opečnih in betonskih zidakov in malt za zidanje, akreditacijska listina št. CP-004 z dne 07.10.2016 (datum prve izdaje akreditacijske listine 27.12.2005).

Certifikacijski organ je za harmonizirano področje akreditiran za namen priglasitve, kar pomeni, da je akreditiran skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011.


Imenovanja

Imenovanja IRMA za certifikacijski organ so navedena na strani Certifikacijski organ.


Spremembe naših strani

Preskusni laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s fleksibilnim obsegom preskusnih metod. Ker pri fleksibilnih obsegih vsi podatki niso opredeljeni v akreditacijski listini, je naloga akreditiranega organa, da obvladuje te podatke in o aktualnem stanju preskusnih standardov obvešča uporabnike in druge zainteresirane. Natančne podatke o preskusnih metodah dobite na naši spletni strani z naslovom SEZNAM AKREDITIRANIH METOD V PRESKUSNEM LABORATORIJU IRMA (LP-008).


Certifikacijski organ je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s fleksibilnim obsegom samo za neharmonizirano področje betoni, za harmonizirano področje pa ima akreditacija za namen priglasitve fiksni obseg. Natančne podatke o akreditiranih certifikacijskih postopkih dobite na naši spletni strani z naslovom SEZNAM AKREDITIRANIH CERTIFIKACIJSKIH POSTOPKOV V CERTIFIKACIJSKEM ORGANU IRMA (CP-004).


Vprašanja ali komentarje o naši strani pošljite na naslov jakob.sustersic@irma.si