IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

Preskusni laboratorij IRMA

Področje preskušanja

Preskusni laboratorij IRMA izvaja preskuse betonov, agregatov, malt, betonskih izdelkov, zidakov in proizvodov in sistemov za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij.

Akreditacija

Laboratorij je akreditiral javni zavod Slovenska akreditacija po standardu SIST EN ISO/ IEC 17025:2005 za preskušanje svežih, strjenih in vgrajenih betonov, malt, betonskih izdelkov, betonskih in opečnih zidakov, agregatov in materialov in sistemov za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij, akreditacijska listina št. LP-008 z dne 10.10.2016 (datum prve izdaje akreditacijske listine 02.07.2000) in priloga k akreditacijski listini LP-008 štev. 3150-0017/10-0010 z dne 21.09.2017

Podroben opis obsega akreditacije je podan na strani Seznam akreditiranih dejavnosti in z dokumentom Slovenske akreditacije.

Osebje preskusnega laboratorija

Vodja laboratorija: Rok Ercegovič, u.d.i.g.

Namestnik vodje: dr. Jakob Šušteršič, u.d.i.g.

                 kontaktna oseba: Rok Ercegovič, univ.dipl.inž.grad. +386 51 413 559,,

                E-mail rok.ercegovic@guest.arnes.si