IRMA
Predstavitev  Stiki  English

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

Preskusni laboratorij IRMA

Področje delovanja

Preskusni laboratorij IRMA izvaja preskuse betonov in izdelkov iz betona, malt, keramike in keramičnih izdelkov, zidakov, proizvodov in sistemov za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij ter kamenega agregata in kamna.

Akreditacija

Laboratorij je akreditiran od javnega zavoda Slovenska akreditacija po SIST EN ISO/ IEC 17065:2012 za preskušanje betonov, malt, betonskih in opečnih proizvodov, zidakov in materialov in sistemov za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij, akreditacijska listina št. LP-008 z dne 10.10.2016 (datum prve izdaje akreditacijske listine 07.07.2000) .

Podroben opis obsega akreditacije je podan na strani Seznam akreditiranih dejavnosti  in  z dokumentom Slovenske akreditacije.

Osebje preskusnega laboratorija

Vodja laboratorija: Rok Ercegovič, u.d.i.g.

Namestnik vodje: Grega Nagode, u.d.i.kem.teh.

                 kontaktna oseba: Gregor Narobe, univ.dipl.inž.kem.teh. +386 31 616 253,

                 E-mail: gregor.narobe@irma.si