IRMA
Home  Contact Us  Slovensko

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

Contact Information

Telephone
+386 1 562 10 19
FAX
+386 1 562 10 13
Postal address
IRMA, Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, Slovenija
Electronic mail
General Information:  Jakob Šušteršič
Research & Development: Jakob Šušteršič
Repair and Material Applications: Iztok Leskovar
Testing Laboratory: Andrej Zajc
Quality Control: Vitoslav Dobnikar
Certification Service:  Andrej Zajc