IRMA
Home  Contact Us  Slovensko

IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije

REGISTER OF VALID CERTIFICATES ON THE NONHARMONIZED AREA

(Construction products covered by Article 5 ZGPro, nonharmonized standards EN products and the Slovenian standards)

  Register of valid certificates on the harmonized area

Number of issued certificate Status of issued certificate

Proizvajalec: - ime, naslov
- production plant
- gradbeni proizvod

Date of issue Last change

File(PDF)

REG2-0008-01-ZGPro-1-01-B

Bernjak Gradbeništvo d.o.o.
Industrijska ulica 28, 2230 Lenart
production plant: Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

Date of first issue:
30.06.2004
Date of valid issue:
21.08.2018

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change: 21.08.2018

 

REG2-0008-01-ZGPro-02-B

Tebag d.o.o.
Cesta Otona Župančiča 12, 1410 Zagorje
production plant: obrat: Borovniško naselje 7, 1412 Kisovec

Date of issue
25.05.2004

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change: 17.02.2018

 

REG2-0008-01-ZGPro-1-03-B

Bordax d.o.o.
Litijska cesta 213 B, 1000 Ljubljana
production plant: Litijska cesta 213B, 1000 Ljubljana

Date of first issue:
30.11.2004
Date of valid issue:
22.08.2018

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change: 22.08.2018

 

REG2-0008-01-ZGPro-11-B

Nikotrans & Begrad, Kranj, d.o.o.
Savska loka 23, 4000 Kranj
production plant: Savska loka 23, 4000 Kranj

Date of issue:
02.08.2004

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change:
27.11.2017

 

REG2-0008-01-ZGPro-14-B

Beton - Betonski izdelki Kuhar Dušan s.p.
Brengova 64, 2236 Cerkvenjak
production plant:
Puhova ulica b.š., 2250 Ptuj
                         Kolodvorska ulica 16, 2310 Slovenska Bistrica

Date of issue:
24.09.2004

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change: 06.06.2017

 

REG2-0008-01-ZGPro-1-19-B

Pomgrad, gradbeno podjetje d.d.
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

production plant: POMGRAD d.d., DE ABI, Lipovci 250A, 9231 Beltinci
                          POMGRAD d.d., DE STAVBAR, Miklavška cesta 40, 2311 Hoče

Date of issue:
14.09.2004

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 in SIST 1026:2016

Last change:
02.07.2018

 

REG2-0008-01-ZGPro-20-B

Gokop d.o.o.
Plintovec 33b, 2201 Zg.Kungota
production plant: Ulica Anice Černejeve 6, 2000 Maribor

Date of issue:
18.01.2005

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change: 06.03.2017

 

REG2-0008-01-ZGPro-21-B

POMGRAD – GM d.o.o.
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
production plant: Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
                         
Flisova 56, 2311 Hoče
                         
Betonarna Rogoza; 2311 Hoče

Date of issue:
14.09.2004

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change: 14.12.2017

 

REG2-0008-01-ZGPro-28-B

RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
Rudarska 6, 3320 Velenje
production plant: Partizanska 78, 3320 Velenje

Date of issue:
10.01.2005

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change:
18.07.2017

 

REG2-0008-01-ZGPro-29-B

Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.d.
Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana
production plant: Betonarna Mengeš, 1234 Mengeš

Date of issue: 11.10.2005

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change:
10.01.2018

 

REG2-0008-01-ZGPro-1-36-B

Projekt Beton d.o.o.
Verovškova 64, 1000 Ljubljana
production plant: Verovškova 64, 1000 Ljubljana in
                          Prešernova cesta 5, 4270 Jesenice

Date of first issue:
26.10.2005
Date of valid issue:
21.09.2018

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change:
21.09.2018

 

REG2-0008-01-ZGPro-1-39-B

Žiher d.o.o.
Moškanjci 1 g, 2272 Gorišnica
production plant: Betonarna Ormož, Opekarniška cesta, 2270 Ormož
                          
Betonarna Žiher enota Videm, Poslovno  logistična cona                            Lancova vas, 2284 Videm pri Ptuju

Date of issue:
06.02.2006

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change: 20.07.2018

 
REG2-0008-01-ZGPro-58-B Nograd - GM, d.o.o.
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik
production plant: Industrijska ulica b.š., 9220 Lendava
Date of issue: 04.09.2006
Status of issued certificate VALIBLE concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016  and SIST 1026:2016 Last change:
18.04.2018
 

REG2-0008-01-ZGPro-1-106-B

S-Prom Tehnika d.o.o., PE Trbovlje  
Vodenska cesta 49, 1420 Trbovlje

production plant: Vodenska cesta 49, 1420 Trbovlje

Date of issue: 26.04.2014

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change:
29.06.2018

 

REG2-0008-01-ZGPro-1-107-B

Gradbeništvo Kuster d.o.o.,  
Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec

production plant: Betonarna, Sv. Vid, 2367  Vuzenica

Date of first issue:
16.05.2014
Date of valid issue:
21.08.2018

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change:
21.08.2018

 

REG2-0008-01-ZGPro-109-B 

Beton Plus d.o.o.,  
Ljubljanska cesta 11, 4240 Radovljica

production plant: betonarni Ocmer, Graben, 4240 Radovljica

Date of issue: 03.09.2014

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and  SIST 1026:2016

Last change:
09.11.2017

 

REG2-0008-01-ZGPro-1-111-B  

Kostak d.d.,  
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

production plant: Spodnji Stari Grad, 8270 Krško

Date of first issue::
28.01.2015
Date of valid issue
:
10.09.2018

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change:
10.09.2018

 

REG2-0008-01-ZGPro-1-117-B

ŠUŠTAR TRANS, Prevozništvo in težka gradbena
mehanizacija d.o.o.,

Golišče 60, 1281 Kresnice
production plant: Mobilna Betonarna ob Savi, Obvozna cesta 80, 1210 Ljubljana-Šentvid

Date of first issue::
22.06.2015
Date of valid issue
:
17.09.2018

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016  and SIST 1026:2016

Last change:
17.09.2018

 

REG2-0008-01-ZGPro-121-B

KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.,
Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica
production plant: Betonarna LIEBHERR v Nuklearni elektrarni Krško

Date of issue: 19.11.2015

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change:
18.02.2018

 

REG2-0008-01-ZGPro-130-B

Silva Bračko s.p.,
Plintovec 14, 2201 Zg. Kungota
production plant: Betonarna Bračko Bezena, Bezena 69d, 2342 Ruše

Date of issue: 06.12.2017

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change:
06.12.2017

 

REG2-0008-01-ZGPro-1-134-B

Zidgrad S.G.P. Idrija d.d.,
Vojkova 8, 5280 Idrija
production plant: Partizanska ulica b.š., 5280 Idrija

Date of first issue::
30.08.2018
Date of valid issue
:
30.08.2018

Status of issued certificate VALIBLE

concrete: SIST EN 206:2013+A1:2016 and SIST 1026:2016

Last change:
30.08.2018